btccourant september 1999

Workshop industrieel eigendom


C O U R A N T nieuws uit het bedrijfs technologisch centrum

"Industrieel eigendom: bescherming en informatiebron". Dat is de titel van de workshop die Frans van de Pol en Taco Huizinga verzorgen in het BTC (zaal A) op 28 september van 17.30 tot 19.00 uur. U kunt zich aanmelden bij Miriam Franken van BTC-Twente, telefoon (053)4836353.

Bij ondernemen komen heel wat juridische zaken kijken. Een aantal aspecten heeft betrekking op industrieel eigendom. Na een korte inleiding wordt tijdens de workshop ingegaan op praktische vragen en voorbeelden van de deelnemers.

Het gaat dan onder meer over het verkrijgen van bescherming middels octrooien, modellen, merken en handelsnamen en ook over het gebruik van het octrooisysteem als informatiebron.

Dr. Ing. Frans van de Pol is manager van PatentAgent Hengelo ov, een adviesbureau op het gebied van octrooibeleid en strategische bedrijfsinformatie en onderdeel van PatentAgent Nederland BV. Mr. Taco Huizinga is verbonden aan Van der Sijs, De Vlieger & Holsbrink Advocaten in Enschede en is gespecialiseerd in intellectueel eigendom en juridische aspecten van Internet en e-commerce.


Terug naar homepage