btccourant september 1999

Workshop "Productontwikkeling en Intellectuele Eigendom"


  nieuws uit het BTC Twinning Center Twente
Aankondiging Workshop georganiseerd door ProMess in samenwerking met BTC Twinning Center Twente op 11 mei van 16:00 tot 17:30

D'Andrea & Evers

PatentAgent

BTC-Twinning

ProMess

"Productontwikkeling en Intellectuele Eigendom". Dat is de titel van de workshop die Tom Evers, Mariken Tan-Jacobs en Frans van de Pol verzorgen in het BTC-gebouw (zaal A) op 11 mei van 16.00 tot 17.30 uur. Aansluitend is er een BTC-Café om nog wat na te praten.
U kunt zich aanmelden bij:
Mirella Smit van BTC Twinning Center Twente, telefoon (053) 483 63 53. Of bij:
Rudi Wissink van ProMess, telefoon (074) 278 07 86.
Maar U kunt zich ook aanmelden bij één van de genoemde sprekers.

In het productontwikkelsproces, van idee via prototype of model tot en met seriematige produktie, zijn een aantal partijen direct of indirect betrokken. Dit kunnen ontwerpburo's, ingenieursburo's, adviesburo's, modelmakers, matrijzenmakers, kunststofverwerkers, machinebouwers, etc. zijn. Om tot een succesvolle afronding te komen is de inbreng van een aantal partijen noodzakelijk.

Gedurende het proces doen zich tal van situaties voor waarbij de kwestie 'intellectuele eigendom' een rol speelt. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of niet opnieuw het wiel uitgevonden wordt, of er inbreuk gepleegd wordt, of dat de eigen ontwikkeling beschermd dient te worden. Maar het kan ook zijn dat onduidelijk is waar nu het eigendomsrecht ligt, of er bij uitbesteding een geheimhoudingsverklaring nodig is, of dat er een octrooi-, merk- of modelbescherming moet worden aangevraagd.

Dr. Ing. Frans van de Pol is manager van PatentAgent Hengelo en Dr. Mariken Tan-jacobs is manager van PatentAgent Groningen, adviesbureaus op het gebied van octrooibeleid en strategische bedrijfsinformatie. Ing. Tom Evers is industrieel ontwerper bij het design- en ontwerpbureau D'Andrea & Evers, Design for Industries, te Hengelo. Rudi Wissink van organisatiebureau ProMess te Hengelo heeft de organisatie van de workshop op zich genomen.


Terug naar homepage