organisatiebureauStartpagina

Diensten

Mini-Symposium
metaal en kunststof

Workshop
Intellectuele Eigendom

Informatie

Opdrachtgevers

Contact

Alg. lev. voorwaarden.

aanvraag, aanvrage, aanvragen, advies, adviezen, advocaat, advocaten, advokaat, advokaten, auteursrecht, bedenker, beleid, beschermen, bescherming, deponeren, depot, depots, eigendom, eigendomsrecht, fee, gemachtigde, handelsnaam, handelsnamen, idee, ideeen, inbreuk, industrie, industrieel, intellectueel, intellectueel eigendom, license, licentie, licenties, mercatel, merk, merken, merkenrecht, model, modellen, modelrecht, octrooi, octrooien, octrooiburo, octrooibureau, octrooiaanvraag, octrooiaanvragen, octrooiaanvrage, octrooionderzoek, octrooirecht, oktrooi, oktrooien, oktrooiburo, oktrooibureau, oktrooionderzoek, oktrooiaanvraag, oktrooiaanvragen, oktrooiaanvrage, orde, patent, patenten, patentaanvraag, patentaanvragen, patentagent, patentonderzoek, patentrecht, product, productbescherming, produkt, produktbescherming, recht, registratie, registreren, royaltie, royalties, studie, uitvinding, uitvindingen, uitvinder, uitvinders, vinding, vindingen, voorlichting, wet, wetgeving


Programma Workshop:

Intellectuele Eigendom in de praktijk,
"bruikbare informatie voor ondernemers"

Donderdagmiddag 21 Februari 2002
13:00 - 17:00

Van der Valk "Plaswijck"
C.N.A. Looslaan 9
Rotterdam

13:00 uur
Ontvangst en registratie

13:30 uur
Welkom en mededelingen
Rudi Wissink, Organisatiebureau ProMess.

13:45 uur
Intellectuele Eigendom in de praktijk
Gerard Greidanus, juridisch adviseur KvK, geeft een inleiding vanuit de praktijk over bedrijven en ondernemers die problemen ondervinden met intellectuele eigendomsrechten i.c. auteursrechten.

14:15 uur
Octrooi-systeem
Drs. Rik Meylaerts, European Patent Office, gaat in op het octrooi-systeem en zal de functie en werkzaamheden van het European Patent Office uitleggen.

14:45 uur
Pauze.

15:15 uur
Informatiebronnen
Dik van Harte, octrooi-adviseur BIE, gaat in op de mogeljkheden om geheel zelfstandig de beschikbare octrooi-literatuur te raadplegen en om zelf onderzoek te doen.

15:45 uur
Vragen Drs. Tom Klaver, vestigingsmanager PatentAgent Delft, bespreekt het intellectuele egendomsrecht: octrooien, merken en modellen.

16:15 uur
Forum en discussie
Er is ruimte voor discussie op grond van eigen ervaringen van deelnemers. Verder gaan de inleiders in op vragen van deelnemers, die uit de discussie naar voren zijn gekomen.

17:00 uur
Afsluiting
Rudi Wissink van organisatiebureau ProMess.

Kosten voor deelname aan deze workshop zijn € 95,= p. p. (excl. BTW), inclusief workshop-materiaal en consumpties.
Voor aanmelding van deelname kunt u contact opnemen met ProMess:
telefoon 074-2 780 786, fax 074-2 780 785 of email info@promess.nl

Organisatiebureau ProMess regelt het voor u !